I Rent hav kan du registrere, planlegge, koordinere og prioritere oppryddingsaktivitet.

Ved å registrere data i Rent hav bidrar du inn med viktig kunnskap om marin forsøpling nasjonalt. 

Bruk Rent Hav for å registrere når, hvor og omtrent hvor mye søppel som ble ryddet. Verktøyet har også en offline-funksjon for iOS og Android.

På fastlandet brukes den av mange ulike aktører som rydder strender. Den gir dermed et godt datagrunnlag for alle som er interessert i marin forsøplingsdata i Norge.

Verktøyet kan også brukes for registrering av forsøpling som må ryddes ved en senere anledning (for eksempel store gjenstander). 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid