Store mengder marint avfall driver i land langs kysten av Svalbard. Mye av avfallet kommer fra skipsfart og fiskeri, og særlig fra fiskeriflåten i Barentshavet og havområdene rundt Svalbard.

Plast brytes sakte ned i naturen. Påvirkning fra UV-stråling, vind og bølger bryter plasten ned i mindre biter, som til slutt blir til mikroplast. Den marine forsøplingen har en rekke negative konsekvenser for dyrelivet.

Sysselmesteren på Svalbard har ryddet strender på Svalbard i mange år. Årlig rydder de cirka 13 tonn avfall.

Tross langvarig ryddeinnsats er det fortsatt enorme mengder avfall igjen. Sysselmesteren er derfor positive til at flere ønsker å rydde strendene. Hvert år inviterer de lokalbefolkningen i Longyearbyen til å delta på ryddetokt. Toktene er svært populære, og mange ønsker å gjøre en innsats for en renere natur.

Denne strandryddeveilederen er laget for personer som ønsker å arrangere ryddeaksjoner. Den inneholder også nyttig kunnskap for deg som ønsker å delta på en aksjon.

Veilederen beskriver både planlegging i forkant av en ryddeaksjon hvordan ivareta helse og sikkerhet for strandryddere.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid