Den fysiske barrieren skal hindre at fyllmaterialet kommer på avveie og spres utenfor banen. Minst 20 centimeter av barrierens høyde målt fra bakken, skal være tett. Hvilket materiale som benyttes er opp til den ansvarlige, men for å oppfylle kravet i forskriften må den være  solid og ha tett bunn. Unngå derfor materialer som lett går i stykker eller krever mye vedlikehold. Naturlig barrierer kan i noen tilfeller være tilstrekkelig.

Husk at barrieren også skal ta hensyn til krav i andre regelverk som for eksempel kravet om universell utforming.

Se første ledd, bokstav a.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid