Dokumentere fyllmaterialet

Følgende forhold skal kunne dokumenteres:

  • Hvor mye fyllmateriale er tilført?
  • Hvor mye fyllmateriale er fjernet og hvordan det er disponert?
  • Hvilke tiltak er innført for å oppfylle krav i forskriften?
  • Hvilke vurderinger er gjort i henhold til substitusjonsplikten (gjelder kun ved rehabilitering eller ved bygging av ny bane)?

Dokumentasjonen skal også forenkle tilsynsmyndighetens arbeid. Dere må ta vare på dokumentasjon i fem år og den skal være tilgjengelig for Statsforvalteren.

Kunnskaps- og dokumentasjonsplikten vil bidra til at dere som ansvarlige for idrettsbanen får den kunnskapen og dokumentasjon som er nødvendig for å kunne vurdere effekten av tiltakene som er iverksatt på banen. Dermed kan dere vurdere om kravene i forskriften er oppfylt.

Samtidig vil kunnskaps- og dokumentasjonsplikten gi større bevissthet rundt bruken og håndteringen av slikt fyllmateriale, herunder plikten til å vurdere å bruke alternativer som er mindre miljøskadelige.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid