Aktuelle tiltak kan være

  • granulatfiltre og oppsamlingskummer
  • at kunstgresset legges helt ut til kanten eller en asfaltkant med helling inn mot banen.

Hvilke tiltak dere gjennomfører må dere konkret vurdere for den enkelte bane. Kravet gir derfor også rom for en viss fleksibilitet. Det viktigste er å etablere løsninger som fanger opp fyllmateriale på avveie og samtidig sørger for god drenering og overvannshåndtering på banen.

Hva er viktig å tenke på når dere vurderer tiltak for håndtering av drensvann og overvann?

  • ta høyde for perioder med mye nedbør
  • innrett tiltaket etter hvilke veier vannet renner vekk fra baneområdet
  • velg holdbare og gode materialer
  • planlegg vedlikeholdsrutiner og følg disse for eksempel gjennom jevnlig tilsyn og ved å tømme drenskummer
  • vær sikker på at filtrene er finmasket nok til å fange opp fyllmateriale

Se første ledd bokstav b.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid