Informasjon skal skape økt bevissthet blant spillerne om deres atferd. Målet er at de som bruker kunstgressbanen, aktivt renser klær og sko slik at minst mulig av det løse fyllmaterialet spres utenfor banene.

Det er ulike måter dere kan informere brukere om hvordan fyllmateriale spres og hva de kan gjøre for å hindre at fyllmateriale kommer på avveier.

Dere kan:

  • sende ut informasjon på epost til idrettsklubben sine medlemmer og spillere
  • legge ut informasjon på egne nettsider dersom dere har det
  • sette opp informasjonsplakater rundt banen
  • be trenere og ledere om å snakke med sine spillere om hva de kan gjøre for å hindre spredning av fyllmateriale

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid