Forordningen har trådt i kraft i EU og gjelder i Norge når batteriforskriften er gjennomført i norsk lov. Mange av kravene trer i kraft på et senere tidspunkt.

Produkter som er lagerført/plassert på lager før relevante krav er gjeldende trenger ikke oppfylle de aktuelle kravene.  

Se tabellen for en oversikt over når ulike krav trer i kraft. 

I tillegg vil mange detaljer rundt en del av kravene ikke bli klare før kommisjonen har vedtatt underliggende rettsakter. Disse må tas inn i norsk regelverk etter hvert som de kommer fra EU.

Se oversikt over regelverk prosessen i EU:

 

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid