Tilbakekalling av batterier

Dersom du får kjennskap til at batterier du omsetter utgjør en uakseptabel risiko for helse, miljø eller sikkerhet må du umiddelbart iverksette tiltak for å rette opp forholdene og eventuelt stoppe salget.

Deretter skal du informere myndighetene.

Dersom det er nødvendig, har du også ansvar for å kalle produktet tilbake. Disse kravene følger av batteriforordningens artikler 38, 41, 42 og 81. 

Sjekk om produkter du tenker å kjøpe eller selge har blitt trukket av markedet

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid