Det er ulike ordninger for utbetaling av vrakpant, avhengig om du skal levere båt eller bil, campingvogn og lignende.

  • Båt: Miljødirektoratet administrerer panteordningen for båt. 
  • Bil, varebil, lastebil, tankbil, trekkbil, campingbil, campingvogn, snøscooter, minibuss under 6 meter, motorsykkel og moped: Skatteetaten administrerer vrakpantordningen for disse. Kjøretøyet må ha vært registrert som påskiltet i Statens vegvesens motorvognregister etter 1. januar 1977.