Det er ulike ordninger for utbetaling av vrakpant, avhengig om du skal levere båt eller bil, campingvogn og lignende.

Båt

Miljødirektoratet administrerer panteordningen for båt.

Kjøretøy

Skatteetaten administrerer vrakpantordningen for:

  • bil, varebil, lastebil, tankbil, trekkbil
  • campingbil, campingvogn
  • snøscooter
  • minibuss under 6 meter
  • motorsykkel og moped

Kjøretøyet må ha vært registrert som påskiltet i Statens vegvesens motorvognregister etter 1. januar 1977.