Båter kan leveres hele året, men søknad må sendes i perioden 1. januar til 1. desember.

Hvilke båter kan få vrakpant?

  • En fritidsbåt er et fartøy til sports- og fritidsbruk med skroglengde inntil 15 meter (49,21 fot), uavhengig av totalvekt, og som brukes utenfor næringsvirksomhet.
  • Mindre fartøy som seilbrett, kano, gummibåt med skrog og kajakk, inngår i tilskuddsordningen.

Slik får du utbetalt 1000 kr i vrakpant

1. Last ned, skriv ut og fyll inn skjema for levering av fritidsbåt

2. Lever båten på ditt nærmeste mottak og få papirskjemaet signert

Ta med deg ferdig utfylt papirskjema til et godkjent avfallsmottak, og lever båten. Mottaket vil da signere eller stemple skjemaet. Kun én båt per skjema.

  • Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak i kommunene. Små båter er båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor.
  • Kajakker, kanoer, gummibåt med skrog, seilbrett og lignende kan også leveres til kommunens mottak.
  • Større båter og båtvrak på inntil 49,21 fot (15 meter) tas bare imot av enkelte avfallsmottak.

3. Logg inn på Elektronisk søknadssenter

4. Fyll ut det elektroniske skjemaet "Vrakpant på fritidsbåter"

Ta bilde av eller skann stemplet/signert papirskjema med bekreftelse på at du har levert båten til mottak. Pass på at det er lesbart. Last opp dette som vedlegg til søknaden.

Når kommer pengene for båtvrak?

Du vil motta pengene innen én til to måneder.

Søknadsfrist for vrakpant på fritidsbåt

Det kan søkes i perioden 1. januar til 1. desember hvert år.

Trenger du hjelp?

Spørsmål kan rettes til Miljødirektoratet:

  • Telefon: 951 23 500

Informasjon til mottaksanlegg og kommuner

Kommuner og godkjente private anlegg som behandler kasserte fritidsbåter inntil 15 meter, kan få tilskudd fra tilskuddsordningen.

Om vrakpantordningen for fritidsbåter

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet. I tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog.

De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet.

Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes.

I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

Tilskuddssatsene skal dekke kostnader og gjøre det attraktivt å etablere mottak for fritidsbåter. Tilskuddene betales ut av Miljødirektoratet, som administrerer ordningen.

Gjenvinning av skip (skipsopphugging)