Utarbeide kommunale gebyrforskrifter

Hos Norsk Vann finner du ut hvordan kommunen kan utarbeide gebyrforskrifter. Se Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp, R179/2011.

Veilederen kan du laste ned hvis du er medlem av Norsk Vann eller kjøpe.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid