Eksempler på lokale forskrifter og bestemmelser

Her er eksempler på lokale forskrifter:

  • Den lokale forskriften for Morsa er spesielt rettet mot valg av tekniske løsninger og kontroll av renseløsning. Se forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Hobøl kommune, Østfold.
  • Hovedformålet med Lier kommunes forskrift er økt beskyttelse vannressursene mot forurensning som kan skade andre brukerinteresser og gi kommunen hjemmel for å kreve nødvendig forbedring av eksisterende utslipp. Se forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter med videre, Lier kommune, Buskerud.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid