Forskriftstekst om kompetansekrav etter kapittel 12

  • Krav til prosjektering: "Foretak som utfører prosjektering skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder og tiltaksklasser i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering av infiltrasjonsanlegg skal dokumentere nødvendig hydrogeologisk kompetanse og erfaring fra tilsvarende arbeider."
  • Krav til utførelse: "Foretak som utfører avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder og tiltaksklasser i medhold av plan- og bygningsloven. Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for eksempel utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK-1kurs, eller tilsvarende. I tillegg skal vedkommende kunne dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider. For infiltrasjonsanlegg skal prosjekterende eller annet kvalifisert firma utføre kontroll av utførelsen."

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid