Hvilke hjemler kan kommunen bruke for å lage en lokal forskrift?

Kommunen har mulighet til å utarbeide lokale forskrifter om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. Dette er forankret i forurensningsforskriften §12-6. Kravene i en lokal forskrift erstatter §§ 12-7 til 12-13 i forurensningsforskriften. En lokal forskrift kan for eksempel stille krav om områdeplanlegging, utslippskonsentrasjoner, prosjektering til ulike renseløsninger og prøvetaking.

Det er en rekke krav kommunen må følge når de utarbeider en lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann etter § 12-6:

  • Det er ikke anledning til å endre søknadssystemet som er forankret i forurensningsforskriften § 12-4 og § 12-5.
  • Alle krav som skal regulere utslippene må komme klart frem av den lokale forskriften, selv om enkelte krav overlapper med krav i kapittel 12 i forurensningsforskriften. 
  • Kommunene bør utarbeide lokaltilpasset veiledning til regelverket.
  • Fastsettelsen av lokale forskrifter skal følge forvaltningsloven kapittel 7 om forskrifter. 

Se også generell veiledning om å fastsette lokale forskrifter.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid