Sette tydelige krav og følg opp

Lokale forskrifter må ha tydelige krav til egnede renseløsninger, drift, vedlikehold og dokumentasjon av avløpsrenseanleggene. Den bør også bidra til å løse de forurensningsutfordringene kommunen har hatt tidligere etter forurensningsforskriften §§ 12-7 til 12-13  og fjerne tvil og usikkerhet forbundet med kravene i denne forskriften.

Det er viktig at kommunen også sørger for å følge opp kravene i forskriften gjennom tilsyn og sanksjonerer dersom kravene ikke overholdes. Informasjon til befolkningen om årsakene til at kravene settes, er viktig for å skape forståelse for eventuelle negative følger for innbyggerne.

Lokale forskrifter som gjelder områder hvor det er eller kan komme offentlig avløpsledning, kan med fordel ha en henvisningsbestemmelse til plan- og bygningsloven § 27-2, slik at kommunal tilknytning sikres.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid