Utfordringer som kan løses gjennom en lokal forskrift

I områder med mye hytter og enkelthus der samlet belastning på resipienten er stor, kan en lokal forskrift bidra på følgende områder:

  • Beskytte særlig sårbare områder mot forurensning fra avløp, for eksempel for å oppnå mål om bedre vannkvalitet etter vannforskriften eller mål i kommunens egne planer.
  • Beskytte drikkevann og badevann mot utslipp av avløpsvann som kan inneholde tarmbakterier.
  • Regulere forurensningen i særskilte saker, for eksempel gråvann fra fritidshus hvor det ikke er lagt inn toalett. 

En lokal forskrift kan også være et godt verktøy for de kommunene som ikke er så godt i gang med vannforskriftsarbeidet. På denne måten kan kommunen sikre politisk forankring, vedta tydelige krav til tekniske løsninger, og oppnå mer kontroll med drift og vedlikehold av alle nye anlegg.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid