Avløpsvann fra andre typer næringsmiddelavløp

Iskremfabrikker, bakerier, margarinfabrikker og sjokoladefabrikker har et avløpsvann med høyt innhold av lett nedbrytbart organisk stoff og fett. Disse virksomhetene kan derfor forårsake de samme problemene som er beskrevet for meierier og slakterier.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid