Avløpsvann fra avløp med radioaktive forbindelser

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er fagansvarlig for påslipp av radioaktive stoffer med aktivitetskonsentrasjon som overskrider grenseverdiene i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall, vedlegg II.   

Ta kontakt med direktoratet for strålevern og atomsikkerhet for å få råd og veiledning hvis du skal vurdere et påslipp fra virksomheter som reguleres av strålevernforskriften:

Påslipp av radioaktive stoffer med aktivitetskonsentrasjon som overskrider grenseverdiene i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall, vedlegg II, reguleres av:

  • Forurensningsloven
  • Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall
  • Avfallsforskriften

Ytterligere henvisninger til relevant regelverk finner du hos dsa.no.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid