Avløpsvann fra bryggerier og mineralvannfabrikker

Avløpsvannet kan inneholde store mengder organisk stoff.  Vasking av flasker og produksjonsutstyr kan medføre utslipp av avløpsvann med både høy og lav pH.

Mulige driftsproblemer i transportsystem og renseanlegg

pH-svingninger som medfører driftsproblemer

Tiltak på virksomheten:

 • resirkulering av vaskevann
 • pH-justering

Organisk overbelastning av biologisk rensetrinn, det vil si at tilførselen av lett nedbrytbart organisk stoff er høyere enn det renseanlegget er dimensjonert for

Tiltak på virksomheten:

 • døgnutjevning med eventuell biologisk forbehandling
 • gjennomgang av produksjonsprosessen med tanke på å minimalisere utslipp og spill

Tiltak på renseanlegget:

 • biologisk forbehandling
 • forfelling
 • økning av biologisk rensekapasitet

Tilførselen av løst organisk stoff er høyere enn det kjemiske renseanlegget kan ta imot, slik at kjemikalieforbruket øker og renseeffekten reduseres

Tiltak på virksomheten:

 • biologisk forbehandling
 • gjennomgang av produksjonsprosessen med tanke på å minimalisere utslipp og spill

Tiltak på renseanlegget:

 • biologisk forbehandling
 • bruk av alternative fellingskjemikalier

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid