Avløpsvann fra grafisk industri

Ved en rekke små virksomheter produseres trykkplater. Ofte skjer dette i kombinasjon med fotografisk virksomhet. Den fotografiske virksomheten produserer samme type avløpsvann som fotolaboratorier.

Ved offsettrykk benyttes plastbelagte plater. I en skylleprosess produseres avløpsvann som inneholder organiske løsemidler, og andre organiske forbindelser som er giftige.

 Driftsproblemer og tiltak på virksomheten er som for fotolaboratorier.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid