Avløpsvann fra konserveindustrien

Bearbeiding av frukt, bær, grønnsaker og rotfrukter innebærer vasking, tørking, rensing, skrelling, blanchering (kortvarig oppvarmning til minst 42ºC), koking, sterilisering og konservering.  Skrelling og blanchering bidrar med store mengder løst organisk materiale.  Avløpsvannet kan også ha høy temperatur.

Mulige driftsproblemer i transportsystem og renseanlegg

Organisk overbelastning av biologisk rensetrinn, det vil si tilførselen av lett nedbrytbart organisk stoff er høyere enn det renseanlegget er dimensjonert for

Tiltak på virksomheten:

 • biologisk forbehandling
 • døgnutjevning

Tiltak på renseanlegget:

 • biologisk forbehandling
 • forfelling
 • økning av biologisk rensekapasitet

Tilførselen av løst organisk stoff er høyere enn det kjemiske renseanlegget kan ta imot, slik at kjemikalieforbruket øker og renseeffekten reduseres

Tiltak på virksomheten:

 • biologisk forbehandling
 • gjennomgang av produksjonsprosessen med tanke på å minimalisere utslipp og spill

Tiltak på renseanlegget:

 • biologisk forbehandling
 • bruk av alternative fellingskjemikalier

Flyteslamdannelse i transportsystem og renseanlegg

Tiltak på virksomheten:

 • siling av industriavløpet før utslipp til kommunalt nett, eventuelt bruk av slamavskiller
 • gjennomgang av produksjonsprosessen med tanke på å minimalisere utslipp og spill

Høy alkalitet som fører til et økt forbruk av fellingskjemikalier og en økt slamproduksjon

Tiltak på virksomheten:

 • gjennomgang av produksjonsprosessen for om mulig å minimalisere pH svingningene.  Alle aktuelle produksjons- og rengjøringsprosesser må gjennomgås.
 • døgnutjevning
 • pH-justering

Høy temperatur på industriavløpet kan forstyrre sedimenteringsprosessene på renseanlegget

Tiltak på virksomheten:

 

 

 •  avkjøling av avløpet før utslipp til kommunalt nett

 

      

 

Hemming av biologiske renseprosesser som følge av bruk av desinfiserende vaskemidler

Tiltak på virksomheten:

 • skifte til andre vaskemidler, eventuelt andre doseringer av vaskemidler
 • utjevning av vaskevann

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid