Avløpsvann fra meierier

I meieribedrifter foredles melk til en rekke produkter, eksempelvis konsummelk, kulturmelk, fløte, smør, ost eller tørrmelk.

Meieriavløpsvannet inneholder lett nedbrytbart organisk stoff.  Avløpsvannet produseres ved ulike vaskeprosesser eller som spill i produksjonslinjen.  Det organiske stoffet består i første rekke av proteiner, melkesukker og fett.  Bruk av ulike typer vaskemiddel medfører at vannets pH varierer mellom 2 og 12, men alkalisk (basisk) vann dominerer normalt.

Mulige driftsproblemer i transportsystem og renseanlegg

Organisk overbelastning av biologisk rensetrinn, det vil si at tilførselen av lett nedbrytbart organisk stoff er høyere enn det renseanlegget er dimensjonert for

Tiltak på virksomheten:

 • døgnutjevning med eventuell biologisk forbehandling
 • gjennomgang av produksjonsprosessen med tanke på å  minimalisere utslipp og spill

Tiltak på renseanlegget:

 • biologisk forbehandling
 • forfelling
 • økning av biologisk rensekapasitet
Tilførselen av løst organisk stoff er høyere enn det kjemiske renseanlegget kan ta imot, slik at kjemikalieforbruket øker og renseeffekten reduseres
Tiltak på virksomheten:
 • biologisk forbehandling
 • gjennomgang av produksjonsprosessen med tanke på å minimalisere utslipp og spill

Tiltak på renseanlegget:

 • biologisk forbehandling
 • bruk av alternative fellingskjemikalier
Problemer med fettansamlinger i transportsystem og renseanlegg

Tiltak på virksomheten:

 • bygging av fettavskiller samt etablering av tilfredsstillende tømmerutiner for denne
Ekstreme pH-variasjoner som forstyrrer biologiske og kjemiske renseprosesser
Tiltak på virksomheten:
 • undersøke årsakene til de store pH-svingningene, samt eliminere disse i størst mulig grad med utjevning og fordrøyning
 • pH-justering

Tiltak på renseanlegget:

 • pH-justering

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid