Avløpsvann fra produksjon av komponenter til dataindustrien

Ved produksjon av trykte kretser medfører etsing og påføring av metallbelegg at avløpsvannet får et høyt innhold av tungmetaller, i første rekke kobber.  Det største bidraget kommer fra etsebad.  Hvis etsebadene blir behandlet for å gjenvinne kobber, er det bare skyllevannet som ledes til avløpet.  Også dette vannet kan ha et høyt kobberinnhold.

Mulige driftsproblemer i transportsystem og renseanlegg

  • Tungmetaller kan føre til forgiftning av biologiske renseprosesser, inkludert nitrifikasjonshemming
  • Metallinnholdet i slammet øker

Tiltak på virksomheten:

  • avløpsvannet må renses separat før utslipp til kommunalt nett

Tiltak på renseanlegget:

  • samme vurdering må gjøres som beskrevet for galvanotekniske virksomheter

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid