Avløpsvann

Denne type virksomet har som regel avløpsvann med høyt innhold av fett og lett nedbrytbart organisk stoff. Mange større kolonialbutikker har presser for volumreduksjon av frukt og grønnsaker når de har gått ut på dato. Dette medfører at avløpsvannet får et høyt innhold av organisk stoff, og at det kan inneholde materiale som sedimenterer i ledningsnettet.

Mulige driftsproblemer i transportsystem og renseanlegg

Gjentetting av ledningsnett, fettavsetninger i pumpestasjoner

Tiltak på virksomheten:

  • bedret fettavskilling
  • oppfølging av tømmerutiner for fettavskiller

Gjentetting av ledningsnett, tilførsel av lett nedbrytbart organisk stoff fra presser

Tiltak på virksomheten:

  • bruk av sil eller slamavskiller
  • det må vurderes om avløpssystemet, spesielt renseanlegget, har kapasitet til å ta imot avløpsvann fra denne typen installasjoner

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid