Avløpsvann fra tekstilindustri

Avløpsvann fra denne type industri inneholder smuss fra fiber og rester av ulike kjemikalier fra vaske-, bleke- og fargeprosesser.  Avløpsvannets sammensetning varierer med hvilken råvare som benyttes.

Mulige driftsproblemer i transportsystem og renseanlegg

Hemming av biologiske renseprosesser som følge av utslipp av løse- og vaskemidler, eventuelt tungmetaller

Tiltak på virksomheten:

  • gjennomgang av produksjonsprosessen for å eliminere utslippet av skadelige komponenter

Forstyrrelse av fellingsprosessen på kjemiske renseanlegg

Tiltak på virksomheten:

  • pH-justering eventuelt i kombinasjon med døgnutjevning
  • hvis tilførselen er forårsaket av overflateaktive stoffer, må disse erstattes med andre produkter som ikke forstyrrer renseprosessen og som er miljømessig akseptable.

Tiltak på renseanlegget:

  • pH-justering

Påvekst av fibre på roterende komponenter som hurtigomrørere og flokkulatorer

Tiltak på virksomheten:

  • siling av industriavløpet før utslipp til kommunalt nett

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid