Avløpsvann fra vaskerier

Avløpsvann fra vaskerier har ofte pH-verdi høyere enn 9, samt høyt innhold av lett nedbrytbart organisk stoff og høy temperatur.  I tillegg har det ofte et høyt innhold av trådformige fibre.  Bruk av vaske- og skyllemiddel, samt bleking og desinfisering med natriumhypokloritt, kan føre til at avløpsvannet blir giftig og nitrifikasjonshemmende. Vask av arbeidstøy kan medføre tilførsel av blant annet tungmetaller.

Mulige driftsproblemer i transportsystem og renseanlegg

Påvekst av fibre på roterende komponenter, som hurtigomrørere, flokkulatorer

Tiltak på virksomheten:

  • siling av industriavløpet før utslipp til kommunalt nett

Forstyrrelse av sedimenteringsprosessene som følge av utslipp av varmt vann og/eller hydrauliske støtbelastninger

Tiltak på virksomheten:

  • døgnutjevning, eventuelt i kombinasjon med kjøling av industriavløpet

Driftsforstyrrelser i den kjemiske fellingsprosessen som følge av store variasjoner i industriavløpets pH

Tiltak på virksomheten:

  • døgnutjevning og pH-justering

Tiltak på renseanlegget:

  • pH-justering

Driftsforstyrrelser i den kjemiske fellingsprosessen som følge av tilførsel av overflateaktive stoffer

Tiltak på virksomheten:

  • bytte til alternative vaske- og skyllemidler

Nitrifikasjonshemming ved utslipp til kommunalt renseanlegg med biologisk nitrogenfjerning

Tiltak på virksomheten:

  • bytte til alternative vaske-, skylle- og blekemidler

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid