Andre myndigheters rolle

Det er viktig å være klar over hvilke roller andre instanser, som statsforvalteren og Mattilsynet, har i sammenheng med vann- og avløpssaker. Avhengig av situasjonen, er deres rolle myndighet, eller høringsinstans for saker der kommunene selv er myndighet. Selv om instansene ikke uttaler seg i en høringsrunde, betyr ikke det at de godkjenner saken.

Kommunen er ikke forpliktet til å følge de rådene som blir gitt av høringsinstansene. De må vurdere høringssvarene på selvstendig grunnlag. Når kommunen utøver myndighet har kommunen det fulle ansvaret for at vedtakene er faglig forsvarlige og juridisk korrekte.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid