Kommunens myndighet og plikt

Kommunens har myndighet og plikt knyttet til saker som forurensning, plan og bygg.

Rollene kan inndeles slik:

  • myndighet i forurensningssaker, plansaker og byggesaker
  • anleggseier
  • service og veiledning
  • utøvelse og konkretisering av statlig politikk
  • tilrettelegging for samfunnsutvikling og næringspolitikk

Det er viktig å være oppmerksom på de konfliktene som kan oppstå mellom de ulike rollene kommunen har som anleggseier, service- og veiledning og tilrettelegger. Myndighetsrollen bør derfor skilles ut i en egen organisasjon.

Temaet rolleforståelse og organisering er grundig beskrevet i Norsk Vanns rapport 184/2011, Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde. Se spesielt punkt 2.2 Organisering og 2.4 Organisering og rollehåndtering.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid