Samarbeid mellom kommuner

Oppgavene innen vann og avløp er varierte og krever spesialkompetanse innen fagfeltet. Kommunene har store og omfattende oppgaver i forbindelse med godkjenning og tilsyn av anlegg. En kommune med mindre enn 20.000 innbyggere vil ofte ha utfordringer med å dekke alle oppgavene på dette feltet på en fullgod måte. Det anbefales derfor sterkt at kommuner inngår samarbeid.

Uformelt samarbeid kan for eksempel være innen en region, mellom nabokommuner eller mellom kommuner med felles problemstillinger. Formelt samarbeid kan for eksempel være deling av saksbehandlere over kommunegrenser, utnyttelse av driftsassistanser, etablering av interkommunale organer eller tematisk samarbeid i regi av en vertskommune.

Les mer om samarbeid:

  • Norsk Vanns rapport 199/2013, Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse (kan lastes ned ved innlogging på Norsk vann eller kjøpes).
  • Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid