Tilsyn innebærer en god del oppfølging. Et tilsyn er ikke avsluttet før de som har utført tilsynet har gitt tilbakemelding til den enheten i kommunen som har gitt anlegget tillatelse.

De som gjennomfører tilsynet må skrive en tilsynsrapport. Rapporten kan med fordel være skjematisk og skrives under tilsynet. Eksempler på rapporter finnes som maler  med henholdsvis kapittel 12, 13, 15 og 15A. Kommunen skal sende tilsynsrapporten til anleggseier. Dersom kommunen har vedtatt forskrift om gebyr for tilsyn, og ikke har varslet om gebyret tidligere, bør kommunen varsle om det når de sender ut rapporten.

Det må fremgå av rapporten hva som ble registrert som tilfredsstillende, og eventuelle forhold som ikke var tilfredsstillende.  For ikke-tilfredsstillende forhold formulerer de som fører tilsynet forslag til reaksjon. 

Varsel om pålegg og pålegg etter tilsyn

Det er naturlig at kommunen varsler eventuelle reaksjoner samtidig som kommunen sender rapporten til anleggseier. Pålegg må forhåndsvarsles, og må forøvrig følge de alminnelige reglene for forberedelse av enkeltvedtak.

Pålegg gitt etter tilsyn er enkeltvedtak som kan påklages på vanlig måte etter forvaltningsloven. Se veiledning om å fatte vedtak.

Se utdypende veiledning om:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid