Se opp for ulovlige vann- og avløpsløsninger

Mange hytter er bygget uten innlagt vann og har lav sanitærteknisk standard. Ønske om høyere standard er vanlig, og dette fører ofte til ulovlige vann- og avløpsinstallasjoner. Mange forsøker også å tøye grensene for hva som er lovlig, for eksempel ved å installere vanntanker i eller i tilknytning til hytta, som fylles opp ved hjelp av vannslange eller hevert.

Det kan være vanskelig å dokumentere at en fritidsbolig har ulovlig innlagt vann. Det kan enten gjøres ved at hytteeier selv opplyser om det, ved å påvise at ledning er ført inn i hytta eller at det er installert innvendige tanker i større omfang enn tillatt.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid