Anbefalinger ved varslet tilsyn

Kommunen kan varsle tilsynet eller foreta uvarslet tilsyn.

Hensikten med å varsle tilsynet er å avtale tid med den ansvarlige for virksomheten, forberede virksomheten på tema slik at de kan ha relevant dokumentasjon klar, og varsle eventuelt gebyr.

Ved varslet tilsyn anbefales det å ringe først for å komme i kontakt med rett person, det vil si daglig leder/ansvarlig for virksomheten. Deretter sendes skriftlig varselbrev per avtalt e-post. Se mal for varselbrev under maler.

Bakgrunnen for anbefalingen om å ringe først er erfaringer som viser at det kan være vanskelig å treffe rett person, det vil si den ansvarlige for virksomheten, å treffe norsktalende, å treffe i åpningstiden og at nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig under tilsynet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid