Gebyrer

Kommuner som har utarbeidet en forskrift om gebyr etter forurensningsforskriften § 11-4, har mulighet for å ta gebyr for tilsyn. Virksomheten skal varsles om gebyret i varselet om tilsyn. Se veiledning om gebyrer.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid