Kontrollere at virksomheten har tillatelse og at kravene i tillatelsen overholdes

Dersom tilsynet viser at virksomheten ikke har tillatelse er det et mål å stanse og regulere utslipp fra virksomheter som driver uten tillatelse.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid