Sjekklister

Det er laget to ulike sjekklister for tilsyn med bilvaskerier, en for kommunens tilsyn med oljeavskiller, og en for tilsyn sammen med statsforvalteren. Sjekklistene finnes under maler.

I sjekklistene er det referanser til aktuelt regelverk og lovhjemler. Listene er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune og Statsforvalteren i Østfold, Buskerud Oslo og Akershus.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid