Tema for tilsynet er å kontrollere oljeutskillere

  • utslippstillatelse
  • overholdelse av krav til drift/fungering av oljeutskillere
  • utslipp
  • sikring mot akuttutslipp
  • internkontroll knyttet til dette

Ved felles tilsyn kan statsforvalteren føre tilsyn med tilgrensende tema

  • kjemikalier - bruk, håndtering og lagring
  • substitusjonsplikten, det vil si plikten til å bytte til mer miljøvennlige kjemikalier dersom det er mulig
  • farlig avfall - håndtering, lagring, levering og deklarasjon
  • internkontroll knyttet til disse temaene

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid