Tilsynsrapport

Kommunen skal skrive rapport fra tilsynet. Kommunen avgjør selv om rapporten skal ferdigstilles og leveres til virksomheten under tilsynet, eller bli ferdigstilles og sendes etter tilsynet.

Alle avvik som blir oppdaget under tilsyn skal omtales i inspeksjonsrapporten. Det er lurt å være tydelig i rapporten på at avvik skal rettes snarest, og gi en frist for tilbakemelding om hvordan avvikene er rettet. Kommunen kan varsle tvangsmulkt i rapporten.

Begrepet alvorlig avvikviser at et avvik vurderes til å være et betydelig lovbrudd. I tilfeller der det avdekkes alvorlige avvik skal man alltid vurdere anmeldelse og andre virkemidler som stans.

I tilfeller der det oppdages alvorlige avvik anbefaler Miljødirektoratet at kommunen gjennomfører et oppfølgende tilsyn innen 6 måneder etter at tilsynet er avsluttet, for å sikre at alvorlige avvik er lukket. Med avslutning av tilsynet menes at forurensningsmyndigheten har fått tilbakemelding på lukking av avvik, og sendt ut avslutningsbrev på tilsynet.

Oversikt over alvorlige avvik, som bør følges opp særskilt

  • Utslipp av oljeholdig avløpsvann.
  • Bilvaskeanlegg i drift uten tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann. 
  • At oljeutskiller ikke har fungert over flere år (lekkasje, dimensjonering, bruk av emulgerende kjemikalier). 
  • Aldri tømt oljeutskiller (sandfang/olje).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid