Veiledning av virksomheten

Å gi informasjon og veiledning til virksomheter om regelverket er en viktig del av tilsynet.

Nedenfor er forslag til faktaark og veiledninger som kan benyttes:

  • Drift av oljeutskiller M-30/2013 (pdf). Tosiders faktaark om hvordan oljeutskiller virker og virksomhetens ansvar. 
  • Veiledning for oljeutskilleranlegg, NORVAR-rapport 156/2007(pdf). En veiledning for dimensjonering, bygging konstruksjon/montering og drift av oljeutskillere. Veiledningen skal fungere som et nyttig hjelpemiddel for alle som skal anskaffe, dimensjonere, bygge og drifte oljeutskillere slik at oljeutskilleren kan oppfylle intensjonene i forurensningsforskriftens krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann.
  • Behandle søknad om utslipp fra oljeholdig avløpsvann
  • Tilsyn etter kapittel 15 - oljeholdig avløpsvann

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid