Forberedelser

For å kunne gjennomføre tilsyn er det en forutsetning at kommunen har oversikt over virksomhetene, og har retningslinjer for rapportering av drifts- og tømmerutiner. Opplysninger som bør være tilgjengelig er:

  • opplysninger om tiltakshaver og virksomheten for øvrig
  • type utskiller (fabrikat)
  • godkjenning i henhold til NS_EN 858-1 
  • utskillerens størrelse/kapasitet, eventuelt våtvolum på eldre utskillere
  • installasjonsår
  • materiale (GUP, stål, betong)
  • beliggenhet
  • sandfang (ja/nei)
  • prøvetakingskum (ja/nei)

I tillegg skal dokumentasjon på gjennomført tømming og dokumentasjon på utløpskonsentrasjoner være tilgjengelig for vurdering.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid