Gjennomføring

Som et første ledd i utførelsen av tilsyn bør kommunen etablere rapporteringsrutiner for:

  • dokumentasjon av tømming
  • rutinemessig dokumentasjon på at grenseverdier overholdes 
  • dokumentasjon på at avtalen mellom eier av oljeutskiller og tømmefirma inneholder krav om forskriftsmessig håndtering av slammet/avfallet

Gode rapporteringsrutiner vil effektivisere tilsynet og bidra til å redusere behovet for tilsyn.

Kommunen må vurdere om det skal gjennomføres prøveuttak for kontroll av konsentrasjon av olje, eventuelle kjemikalier eller tungmetaller, som en del av tilsynet.

Gjennomføring av tilsyn av anlegget krever kunnskap om oljeutskillernes utforming og funksjon. Se faktaark M-30 drift av oljeutskillere. Faktaarket omhandler krav til virksomhetene, og gir en grunnleggende innføring i funksjon og drift.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid