Etter endt tilsyn skal kommunen utarbeide en rapport med eventuelle forslag til reaksjoner. I etterkant skal eventuelle reaksjoner følges opp og eventuelle avvik lukkes.

Se generell veiledning om tilsyn etter avløpsregelverket.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid