Plan for gjennomføring

For mest mulig rasjonell gjennomføring av tilsyn må det settes opp en plan for gjennomføring. Med årlig gjennomgang av innkomne rapporter får kommunen et godt grunnlag for å vurdere tilsyn på det enkelte anlegg. 

Eksempel på plan for gjennomføring av tilsyn etter forurensningsforskriften kapittel 15: 

Første tilsyn:

Etablering av rapporteringsrutine.

  1. Årlig gjennomgang av innkomne rapporter.
  2. Årlig kontroll på anlegg med mangelfull rapportering.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid