Oppfølging etter gjennomført tilsyn

Etter endt tilsyn utarbeider kommunen en rapport med eventuelle forslag til reaksjoner. I etterkant skal eventuelle reaksjoner følges opp og eventuelle avvik lukkes. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid