Plan for gjennomføring

Første trinn av tilsynet kan gjennomføres ved rutinemessig gjennomgang av innkomne rapporter fra virksomhetene, og eventuelt rapporter fra driftspersonell på avløpsanlegget. Gjennomgangen av rapportene vil vise ressursbehovet for gjennomføring av tilsyn på virksomhetene.

Tilsyn med virksomheter kan ha flere formål: 

  • grunnlag for å vurdere om krav til påslipp er nødvendig
  • danne grunnlag for vilkår i et vedtak om påslipp
  • kontrollere at gitte krav overholdes
  • opprettholde kontakten med en virksomhet
  • bekrefte eller avkrefte om et påslipp har endret karakter

Eksempel på plan for gjennomføring av tilsyn etter forurensningsforskriften 15 A, om påslipp:

Første tilsyn

Årlig

Hvert andre år

Hvert fjerde år

Grunnlag for søknad om påslipp, eventuelt opprette påslippsavtale

Gjennomgang av rapportering

Besøke anlegg med kjent forurensning i påslippet

Besøke anlegg uten kjent forurensning i påslippet

 

 

Gjennomgang av dokumentasjon

Gjennomgang av dokumentasjon

I større kommuner med mange påslippsbedrifter kan planen med fordel deles opp i perioder for kontroll av type virksomheter, eller av virksomheter med liknende type påslipp, for eksempel all næringsmiddelindustri.

For å gjennomføre tilsyn rasjonelt og sikre likebehandling, bør kommunen utarbeide et skjema hvor de forskjellige punktene som skal kontrolleres i tilsynet er tatt med. Et gjennomarbeidet skjema er et godt grunnlag for gjennomføring og rapportering og oppfølging etter tilsynSe eksempel på registreringsskjema for tilsyn med påslipp til avløpsanlegg etter forurensningsforskriften 15 A om påslipp.

Den ansvarlige for virksomheter som representerer påslipp, skal uten unødig opphold fremlegge alle ønskede opplysninger som kan knyttes til påslippet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid