Hva skal inngå i tilsynet?

Kommunen skal gjennomføre tilsyn både på kommunale og private avløpsanlegg med utslipp likt og over 50 pe etter kapittel 13 i forurensningsloven.

Tilsyn med avløpsanlegg fra mindre tettbebyggelser etter kapittel 13 inkluderer ledningsnett, pumpestasjoner, overløp og renseanlegg med utslippspunkt. Det som inngår i tilsynet er:

  • å vurdere dokumentasjon av drift og renseresultater
  • å vurdere internkontrollsystem etter internkontrollforskriften, 
  • visuell kontroll av hele anlegget

Gjennomføring av tilsyn ved utslipp krever motivasjon for oppgaven både politisk og i administrasjonen.

Det kan være rasjonelt å samarbeide med andre kommuner når tilsyn skal planlegges og forberedes. Kommunen kan også vurdere om en vertskommuneordning er aktuell for å kunne gjennomføre oppgaven. Mer inngående informasjon om tilsyn på avløpsanlegg finnes hos Norsk Vann, i rapport 184/2011.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid