Oppfølging etter gjennomført tilsyn

Etter endt tilsyn skal tilsynsmyndigheten utarbeide en rapport med eventuelle forslag til reaksjoner. Reaksjoner overfor anleggseier følges opp og eventuelle avvik lukkes.

Dersom kommunen observerer at det er forhold ved anlegget eller utslippet som krever hyppigere prøveuttak og/eller skjerping av rensekrav som etterpolering, bør kommunen vurdere å endre utslippstillatelsen i etterkant av tilsynet. Dette er forankret i forurensningsforskriften § 13-17 om endring og omgjøring av tillatelse.

Rapport R184 Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde fra Norsk Vann kan være en hjelp når kommunen skal lage sjekklister tilpasset det enkelte anlegg.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid