Planlegge tilsynet

Det er en fordel å lage en langsiktig tilsynsplan som legger føringer for hvor og når på året tilsynene skal gjennomføres. Denne bør lages på bakgrunn av en gjennomgang av dokumentasjon og resultater av gjennomførte tilsyn på anlegg. 

Form for tilsyn og tidsintervall for gjennomføring må være et resultat av tidligere resultater og generell erfaring. Dette kan variere med lokale resipientforhold, størrelse, alder og kvalitet på anleggene, kvaliteten på ledningsnettet, og så videre.

Tilsynsmyndigheten kan sette opp et skjema med tidsrom og spesifikke oppgaver som ønskes gjennomført under tilsynet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid