Rapportere avløpsdata til staten

Den som er ansvarlig for drift av avløpsanlegg plikter årlig å rapportere nødvendige opplysninger om sine avløpsanlegg og utslipp fra disse til staten. Rapporteringsfristen er 1. mars.

Hvem skal rapportere?

Den som er ansvarlig for drift av avløpsanlegg plikter årlig å rapportere nødvendige opplysninger om sine avløpsanlegg og utslipp fra disse til staten, jamfør forurensningsforskriften § 11-5. Kommunen har altså plikter knyttet til avløpsanlegg som kommunen drifter. Kommunen skal ikke lenger rapportere for private anlegg og liknende som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 13. Kommunen har imidlertid et ansvar som forurensningsmyndighet å opplyse eiere av private avløpsanlegg om rapporteringsplikten.

Avløpsrapporteringen foregår elektronisk via nettportalen Altinn. Skjemaet for rapportering er tilgjengelig fra 1. februar. Fristen for rapportering er 1. mars.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid