Tilsyn med transportsystem og overløp

Den ansvarlige for avløpsanlegget skal ha oversikt over tilstanden på pumpestasjoner, kummer og overløp, jamfør forurensningsforskriftens § 13-6. Dette er en del av internkontrollen. Tilsynet må derfor innbefatte:

  1. Gjennomgang av dokumentasjon Saneringsplaner med oppfølging, vedlikeholdsrutiner og utbedringer med hensyn på lekkasjer. 
  2. Pumpestasjoner Gjennomgang av drifts- og vedlikeholdsrutiner, HMS og registrering av gassdannelser.  
  3. Kummer Rutiner for kontroll og vedlikehold av kummer med retningslinjer for nedstigning.
  4. Overløp Oversikt over alle overløp og nødoverløp. Er det registrert drift av overløp? Har eventuelle utslipp fra overløp sjenerende konsekvenser for omgivelsene?

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid