Det er å mulig å gå rett på forhåndsvarsel til huseier, dersom det er nødvendig med utbedringer. Eventuelle reaksjoner overfor anleggseier skal følges opp og avvik lukkes. Ikke send ut flere pålegg enn det kommunen er i stand til å følge opp!

Se veiledning i å fatte vedtak. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid